Lokali

U prizemnom delu kompleksa Grafito Garden nalaze se lokali predviđeni za najrazličitije uslužne delatnosti. Ulaz je obezbeđen sa spoljne strane kako se ne bi narušio mir stanara, ali i kako bi vlasnici lokala bili pre viđeni svojim potencijalnim kupcima.

Mnoštvo lokala različitog sadržaja u mnogome će olakšati život stanara, s obzirom na činjenicu da će sve neophodne usluge moći da dobiju brže, lakše, bez mnogo žurbe i trošenja vremena u putu.

Uzevši u obzir broj ljudi koji će živeti u čitavom kompleksu, lokali u Grafito Gardenu su izuzetno interesantna lokacija za različite uslužne delatnosti: za prehrambene prodavnice, kozmetičke salone, za kafeterije, prodavnice garderobe i još mnogo toga drugog.

Pokazni stanovi - prikaz 3D modela

Grafito Garden - stambeno-poslovni kompleks Obrenovac
066 100 170 Informacije o prodaji stanova